Historie

De voedselbank is klein begonnen, met in de eerste jaren een cliëntenbestand van 60 gezinnen.

  • Het eerste uitgiftepunt
  • Vorige lokatie
  • Huidige lokatie

Stichting Voedselbank Oldambt is ontstaan vanuit een particulier initiatief om de voedseloverschotten te verdelen onder de mensen die op of onder de armoedegrens leven. Om de armoedespiraal te doorbreken is echter meer nodig dan het verstrekken van voedsel. Daarom is naast de stichting Voedselbank Oldambt ook Stichting Azzur opgericht. Deze stichting verzorgt de intakegesprekken en bewaakt de criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket. Ook biedt stichting Azzur begeleiding in bredere zin.

Door de toegenomen armoede is de organisatie gegroeid naar ongeveer 400 gezinnen. De eerste uitgifte was vanuit een schuurtje achter een woning. Door de sterke toename en de steeds hogere eisen die gesteld worden aan het bewaren van voedsel, is de voedselbank nu gevestigd aan de J.A.Koningstraat 28b. Ook organisatorisch is het gegroeid van enkele vrijwilligers naar ongeveer 60 wat een meer bedrijfsmatige aanpak vereist.

Om de doelstelling te blijven realiseren, is de voedselbank steeds meer aangewezen op voedselinzamelingsacties en andere ondersteunende initiatieven. In samenwerking met stichting Azzur hebben we contacten met een netwerk van organisaties om de mensen uit de armoede te helpen. De voedselbank blijft bestaan zolang dit nog noodzakelijk is.