Missie en doelstellingen

De missie 

Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in de gemeente Oldambt en Pekela. Elke week zorgt een team van vrijwilligers dat er ongeveer 1000 mensen een voedselpakket kunnen ophalen. In samenwerking met stichting Azzur en andere maatschappelijke organisaties, wordt er geinvesteerd in het vergroten van de zelfredzaamheid van de mensen, zodat ze zelfstandig verder kunnen. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

De kernwaarden 

De voedselbank hanteert de volgende kernwaarden als maatstaf voor haar handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
  • We zijn transparant in onze verantwoording

De hoofddoelstellingen 

De voedselbank heeft de volgende hoofddoelstellingen:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel