Veel gestelde vragen over ons

Hieronder een overzicht van de meestgestelde vragen over de Voedselbank

Stichting Voedselbank Oldambt werkt met een begroting en een door een administratiebureau opgesteld jaarverslag. Deze is hier te vinden.
De voedselbank is geheel afhankelijk van giften en subsidies.
De financiële middelen komen geheel ten goede aan het kunnen verstrekken van voedselpakketten. Kosten voor huur, opslag en vervoer van de goederen. De stichting heeft geen betaalde krachten in dienst , alleen vrijwilligers.
De voedselbank beschikt over een goede koel- en vriescel.
De voedselbank verstrekt wekelijks voedselpakketten aan cliënten. Het zijn zo veel mogelijk basis voedingsmiddelen en persoonlijke verzorgingsmiddelen. Alle voedingsmiddelen zijn in principe welkom. De algemene normen voor bewaring en vervoer van voedingsmiddelen zijn ook op ons van toepassing. Neem bij vragen gerust contact met ons op.
Er volgt op een aanmelding als vrijwilliger altijd een oriënterend gesprek waarin zowel de aard van het werk als wat we van elkaar kunnen verwachten ter sprake komt. Als we onderling overeenstemming hebben bereikt, wordt er een vrijwilligersovereenkomst opgesteld. We gaan uit van het standpunt dat vrijwillig niet vrijblijvend is. We moeten op elkaar kunnen rekenen.