Voedsel aanvragen

Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank worden verstrekt, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen.