Waar moet ik aan voldoen ?

Voor wie is er een voedselpakket beschikbaar?

Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank worden verstrekt, zijn bedoeld als aanvullende noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel  niet rond kunnen komen.
Tijdens een intakegesprek toetsen we aan de hand van landelijke voedselbankcriteria of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Normbedrag

In dit document leest u de criteria en de bedragen die gelden per 1 januari 2018 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag. 

Op hoofdlijnen

  • Basisbedrag per huishouden per maand: €130. 
  • Bedrag per persoon per maand: €85.

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Toelatingscriteria

(Bedrag per persoon per maand)

Kinderen Alleenstaande Echtpaar *
0 €215 €300
1 €300 €385
2 €385 €470
3 €470 €555
4 €555 €640
5 €640 €725

* naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op een andere manier samenleven / de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toelatingscriteria voldoen.

Voedselpakket aanvragen